Examensbeskrivning Mittuniversitetet

Den officiella examensbeskrivningen hittar ni här.

Det skiljer sig några mindre detaljer i examenskraven mellan Mittuniversitetet, Umeå universitet samt Luleå Tekniska Universitet. För att säkerställa att man har möjlighet att uppfylla examenskraven vid sitt lärosäte så finns det två kurs tillfällen  under utbildningen som kan skilja sig åt. Dessa tillfällen ligger schema i Period 4, ÅK2 samt Period 2, ÅK3.

För att att uppfylla examensbeskrivningen vid Mittuniversitetet så gäller följande.

En av de valbara kursera måste vara Projektledning eller Arbetsmiljövetenskap.

Den andra valbara kursen är valfri men kursen Anläggningsteknik 2 är en mycket bra kurs för blivande elkraftingenjörer och rekommenderas därför inom programmet. 

Mer information om de valfria kurserna kommer när det blir aktuellt.
Last modified: Thursday, 15 January 2015, 3:52 PM