Utbildningsrådet

I utbildningsrådet sitter:

Studentrepresentanter
H11: Yvonne Ruwaida Adam Caffrey
H12: Annika Danielsson Markus Dahlberg
H13: Johan Mikkelssen Stephan Weidemann
H14: Johan Magnussson Malin Westman
H15: Elin Magnusson(föräldraledig) Jonas Andresen
H16: Frida Brebner Irgum,Maria Carlsson (Elin Magnusson ersätter tills vidare Maria Carlsson)
H17: Felix Paulsson, Björn Nilsson


Företagsrepresentanter:
Anna Wärmé, Energiföretagen Sverige
Jimmy sandström, Vattenfall (Roger Spets, Vattenfall)
Eva Lindberg, Ske-kraft

Programansvariga:
Björne Lindberg, umu, <bjorne.lindberg@umu.se>
Erik Elfgren, ltu, <erik.elfgren@ltu.se>
Kent Bertilsson, miun, <kent.bertilsson@miun.se>


Protokoll från Utbildningsrådets möten:

111003
120514
121022
130514
131001
Last modified: Wednesday, 3 October 2018, 12:28 PM