Arbetsmarknaden för elkraftingenjörer

Arbetslivet efter utbildningen

Branchorganisationen Energiföretagen Sverige gjorde 2017 en undersökning av arbetsmarknaden för området elkraft.
-Det ser ganska ljust ut för er som läser till elkraftingenjörer! Se här!

Behovet verkar vara ännu större än vi tidigare trott och man har ett mycket stort behov av kvalificerat folk inom överskådlig tid. Arbetsmarknadsanalysen och energisektorns rekryteringsbehov beskrivs vidare här.Elnäten behöver moderniseras och investeringar på 1 000 miljarder euro krävs till 2020 och vad det i praktiken innebär finns det mer detaljer om här.

Investeringarna krävs bla för att byta ut den åldrande infrastrukturen, säkerställa och modernisera energiförsörjningen och integrera förnybara energikällor.

Detta kommer att krävas för att nå EU-kommissionens mål.

Det kommer att krävas omkring 90 miljarder euro bara för transmissionsledningar, enligt undersökningsorganisationen IHS Cera.

Last modified: Monday, 26 February 2018, 1:49 PM