Elanläggningsteknik, EMC och elkvalite, W0001M (LTU)

W0001M Elanläggningsteknik, EMC och elkvalite


I kursplan hittar ni mer information om kursen, som t.ex. provmoment och kontaktperson för kursen.

Kurslitteraturen som kommer att användas är Elkrafthandboken: Elkraftsystem 1 och 2. Dessa kommer att användas framförallt för elanläggningsdelen. För momentet EMC och Elkvalité kommer vi att använda oss av delar ur "Signal processing of power quality disturbances". Den sistnämda boken finns även att låna som e-bok på LTU's bibliotek.

Kursen ges av Luleå tekniska universitet via klassrum i lärplattformen Canvas. För att kunna nå klassrummet krävs studentinloggning på kursen. Se info under "Studentportal LTU".

Last modified: Monday, 4 September 2017, 4:23 PM