Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem, ET104G

Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem, ET104G

Kursen ger dig grundläggande färdigheter i användning av PLC-system. Du får lära dig hur man använder utvecklingssystem och programmerar PLC och använder dem tillsammans med PID-regulatorer och i nätverk.
 
Kursen innehåller följande delar
Digitala arkitekturer 
Grundläggande logik 
Digitala komponenter, kombinatoriska och sekventiella 
PLC, möjligheter och begränsningar 
Design med PLC system 
PLC med PID-regulatorer 
PLC i nätverk 
Säkerhet i PLC system
 
Program för samlingsveckan i Sundsvall hittar ni här
Vänligen kolla denna länk strax innan samlingsveckan då den kan komma att uppdateras (vi har bl.a. inte fått slutgiltiga salar för tentamen ännu). 
 
Kursen når du genom att logga in på Studentportalen vid Mittuniversitetet portal.miun.se
Aktuell kurslitteratur hittar ni i ovanstående kursplan.
Last modified: Monday, 29 January 2018, 10:12 AM