Anmälan Laborationsvecka i Sundsvall, 13-16 Maj 2019 för kull H18Preview

Den 13-16 Maj kommer vi ha en Campusträff i Sundsvall kurserna Digitalteknik och programmering av industriella styrsystem samt Modellering, programmering och simulering av elkrafttillämpningar. Träffen är planerad att genomföras måndag (Antingen från kl 10 eller 13) fram till torsdag vid lunch.

Träffen kommer att innehålla föreläsningar samt laborationer för båda kurserna och tonviken kommer att ligga på laborationer i kursen i Digitalteknik.

Energiföretagen bekostar ert boende i delade rum på vandrarhem samt en schablonkostnad för att resa från det Universitet där ni är antagna till laborationen som sker i Sundsvall.