Paket med laborationsutrustningPreview

Vi tycker att det är jätteroligt att du valt att studera till elkraftingenjör vid något av norra Sveriges Universitet. Som elkraftingenjör kommer du ha en mycket ljus arbetsmarknad framför dig. Som du säkert märkte på introduktionsveckan är arbetsgivarna ute efter kompetenta elkraftingenjörer för att utforma morgondagens elnät.
Att arbeta som Elkraftingenjör kräver en hel del praktiska färdigheter och för att vi ska kunna lära ut dessa i en distansutbildning kommer du förutom de obligatoriska träffarna genomföra praktiska laborationer på distans. För detta kommer du att under din studietid få låna ett laborationskit som kommer att användas inom ett flertal kurser inom programmet. Paketet innehållet oscilloskop, signalgenerator, spänningsaggregat, multimeter, transformator, kopplingsplatta, sladdar och komponenter mm.
Du får under studietiden låna laborationskitet helt utan kostnad men ifall du hoppar av utbildningen eller inte presterar mer än 30hp per läsår blir du skyldig att returnera laborationskittet (i originalemballage) eller ersätta kostnaden för detta.