Topic Name Description
URL Länk till gamla elkraftforum
URL Erbjudanden om jobb och praktik
Information för studenter antagna HT 2018 Page Programstart Skellefteå ht.18 (V.36)
URL Introkurs för studenter antagna vid UMU
File test
Informationsmaterial, kontaktlistor m.m. Page Kontaktuppgifter programadministration
Page Studentportal Mituniversitetet
Page Studentportal Luleå Tekniska Universitet
File Tentamen i Umeå
Page Ersättningar för resor och boenden
Page Läs-eller skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning
Blockschema och kurslänkar File Blockschema för kull H18 och senare
File Blockschema för kull H17 och tidigare
Page Samlingsveckor

Planerade samlingsveckor i utbildningen uppdelade efter de olika årskullarna

Page Examinerande prov

Planerade tentamensdatum under programmet

URL Preparandkurs i Matematik (Frivillig)

Preparandkurs i Matematik (Frivillig)

Page Elkraftteknik, introduktion, W0013T (LTU)
Page Algebra för Ingenjörer, MA117G
Page Mekanik och elkraftteknik, W0021T (LTU)
Page Ellära 1, ET074G
Page Analys för Ingenjörer, MA118G
Page Ellära 2, 5EL180

Ellära 2

Page Statistik och Kvalitetsteknik, 5MS024

Statistik ochKvalitetsteknik, 5MS024

Page Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem, ET104G
Page Elmaskiner 1, 5EL191

Elmaskiner 1

Page Analog Elektronik för Elkraftingenjörer, 5EL190

Analog Elektronik för Elkraftingenjörer, 5EL190

Page Mätteknik, 5EL134

Mätteknik, 5EL134

Page Grundläggande reglerteknik, R0001E (LTU)
Page Kraftelektronik, ET027G
Page Elanläggningsteknik, EMC och elkvalite, W0001M (LTU)
Page Drift och underhåll, D0004B (LTU)
Page Projektledning 5EL202

URL Elanläggning, elsäkerhet, W0011T (LTU)
URL Stor och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution, W0014T (LTU)
Page Elmaskiner 2, 5EL201

Elmaskiner 2, 5EL201

Page Datakommunikation, 5EL131

Datakommunikation, 5EL131

URL Hållbar elenergianvändning, ET078G
URL Elkraftsekonomi, W0015T (LTU)
Page Examensarbete Elkraftteknik
Samarbete och stöd från näringslivet Page Samarbete med näringslivet
Page Arbetsmarknaden för elkraftingenjörer

Arbetslivet

Page Kontaktpersoner på företag, knutna till utbildningen

Kontaktpersoner på företag, knutna till utbildningen

Page Utbildningsrådet

Utbildningsrådets möten

Page Marknadsföring/Marknadföringsråd
Page Alumni
Utbildningsplaner, examensbeskrivningar m.m. officiella dokument Page Utbildningsplan Umeå universitet
URL Utbildningsplan Mittuniversitetet
Page Utbildningsplan Luleå tekniska universitet

Utbildningsplanen Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 hp Luleå tekniska universitet finns här

Page Examensbeskrivning Umeå universitet
Page Examensbeskrivning Mittuniversitetet
..

Page Examensbeskrivning Luleå tekniska universitetet
Page Kursrapporter och utvärderingar

Nedan finner ni länkar till kursrapporter på respektive universitet. Via länken så loggar ni in och söker kursrapporter med kurskoderna som står på www.elkraft.nu.

Grupprum via Adobe connect som kan användas för distansmöten URL Elkraftgrupprum 1
URL Elkraftgrupprum 2
URL Elkraftgrupprum 3
URL Elkraftgrupprum 4
URL Elkraftgrupprum 5